WIDZISZ PRZEMOC? REAGUJ!

WIDZISZ PRZEMOC? REAGUJ!!!

Masz trudności rodzinne, doświadczasz przemocy lub byłeś świadkiem gdzie w sąsiedztwie występowała przemoc domowa? NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!

Sytuacja jaką spowodowała pandemia, powoduje pogłębienie się problemu występowania przemocy w rodzinach. Obawiamy się o naszą przyszłość, pojawią się trudności w radzeniu sobie emocjonalnie z zaistniałą sytuacją, odbywaną kwarantanną przez domowników. Informujemy o możliwości zgłaszania problemów w tut. Ośrodku do pracowników socjalnych, pracowników Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, dzielnicowych policji, ponadto informujemy
o działalności bezpłatnego punktu konsultacyjnego w tut. Ośrodku, pomocy psychologa, terapeuty oraz konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadzwoń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Olsztyńska 2, tel. 89 646 22 01

Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel. 89 642 97 75 możesz skorzystać z pomocy Punktu Konsultacyjnego, który funkcjonuje w naszej gminie od 1998 roku:

⦁    Konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pierwszy kontakt interwencyjny),
⦁    Psychologa i psychologa terapeuty,
⦁    Prawnika.

O swojej trudnej sytuacji życiowej poinformuj pracownika socjalnego ze swojego rejonu zamieszkania: www.mops.ostroda.pl – na stronie internetowej widnieją numery telefonów pracowników socjalnych z poszczególnych rejonów.
Skontaktuj się z dzielnicowym rejonu: www.ostroda.policja.gov.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast