Warsztaty współpracy lokalnej

W dniu 25 maja 2023 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie przy ul. Sienkiewicza 15 odbyły się warsztaty współpracy lokalnej w obszarze usług społecznych zorganizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Spotkanie zostało zainaugurowane przez Pana Zenona Kastrau – Zastępcę Burmistrza Miasta Ostróda i Panią Katarzynę Zielińską – Dyrektora MOPS. W warsztatach uczestniczyła Pani Izabela Jurzyńska z Pracowni Strategii i Projektów Społecznych , Pani Anna Saracen-Wójcik – przedstawiciel ROPS, Pani Ewa Zarycińska – Zastępca Dyrektora MOPS oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych a także pracownicy MOPS. Warsztaty zostały poprowadzone przez trenera Panią Izabelę Rybkę, a tematyka dotyczyła m.in. organizowania i świadczenia usług społecznych, deinstycjonalizacji, współpracy i partnerstwa lokalnych podmiotów.

Rozmiar czcionki
Kontrast