Warsztaty dla nauczycieli klas II – V (14 godzin dydaktycznych).

tel. 89 646-22-01, fax. 89 642-97-71   e-mail: mops@mops.ostroda.pl   www: https://mops.ostroda.pl

          Ogłoszenie o naborze na szkolenie

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie ogłasza nabór do udziału w szkoleniu dla realizatorów programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uniwersalnej  i promocji zdrowia pt. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” – warsztaty dla nauczycieli klas II – V (14 godzin dydaktycznych).

Informacja o programie „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” – celem programu Apteczka jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P.Seligmana. Jest to program, który uczy dzieci optymizmu  i radzenia sobie z przeciwnościami.

Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

Nauczyciele – realizatorzy otrzymują pakiet materiałów i prowadzą zajęcia omawiając następujące zagadnienia:

 1. Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?
 2. Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
 3. Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń!
 4. Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
 5. Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
 6. Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
 7. Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
 8. Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych!
 9. Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko co cię spotyka!
 10. Marzenia – wyznaczaj sobie cele i snuj marzenia!

Ilość miejsc ograniczona.

Termin szkolenia: 25 – 26 listopada w godzinach 14.30 – 18.30 (pierwszy dzień).

Miejsce: Szkolenie odbędzie się w Ostródzie w budynku ul. Sienkiewicza 15.

Każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat uprawniający do realizacji programu i materiały.

Koordynator szkolenia: Adam Just – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: profilaktyka@mops.ostroda.pl

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Załącznik:

 1. Kwestionariusz zgłoszenia.
Rozmiar czcionki
Kontrast