Warsztaty dla dzieci

Gmina Miejska Ostróda we współpracy ze Stowarzyszeniem „Łączymy Pokolenia” w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 – z zakresu rozwiazywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży jako zagospodarowanie czasu wolnego pt. „Razem po lepsze jutro”. Do wzięcia udziału zapraszamy dzieci, młodzież i rodziców z miasta Ostróda w warsztatach socjoterapeutycznych, plastycznych, sportowo – terenowych, psychoedukacyjnych, kulinarnych, muzyczno – rytmicznych, wycieczki.

Zadanie współfinansowane przez Gminę Miejską Ostróda reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Ostróda Pana Zbigniewa Michalaka.

Rozmiar czcionki
Kontrast