TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W dniach 20-26 lutego 2023 roku przypada Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której pokrzywdzeni mogą bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej. Można ją uzyskać w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

Coroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związane są z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne informacje prawne udzielane w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

Wykaz placówek świadczących pomoc znajduje się na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Do akcji jak zawsze włączają się również policjanci. Osoby poszukujące potrzebnej im informacji będą mogły ją uzyskać dzwoniąc pod jeden z poniższych numerów telefonów.

W Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie dyżury telefoniczne będą pełnić:

Ostróda

  • 20-24 lutego 2023 r.– policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Ostródzie
  • tel. 47 732 42 60 – podinsp. Krzysztof Majewski
  • tel. 47 732 42 40 – kom. Tomasz Korman
  • tel. 47 732 42 43 – podkom. Piotr Ewertowski
  • tel. 47 732 42 50 – asp.szt. Marek Olszewski– policjanci z Wydziału Kryminalnego
  • tel. 47 732 42 70 – podkom. Tomasz Perowicz

Morąg

tel. 47 732 44 50 – podkom. Rafał Jankowski

tel. 47 732 44 70 – kom. Grzegorz Borysiewicz

W Sądzie Rejonowym w Ostródzie dyżury telefoniczne oraz przez e-mail będą pełnić:

DANE KONTAKTOWE DO OSÓB, UDZIELAJĄCYCH BEZPŁATNĄ PORADĘ PRAWNĄ
W SĄDZIE REJONOWYM W OSTRÓDZIE W RAMACH

„TYGODNIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”
w okresie od 20 do 24 lutego 2023 r.

 

Kuratorzy zawodowi
I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (w sprawach rodzinnych i nieletnich)

Kuratorzy zawodowi
II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (w sprawach karnych)

20 lutego 2023 r (poniedziałek)

Magda Fost-Stefańska
p. 004, w godz. 8.00-14.00
adres e-mail:
magda.fost-stefanska@ostroda.sr.gov.pl,
nr telefonu: (89) 642-55-49

Jolanta Ryszkowska
p. 003, w godz. 8.00-14.00
adres e-mail:
jolanta.ryszkowska@ostroda.sr.gov.pl,
nr telefonu: (89) 642-55-46

Dorota Sosnówka
p. 226, w godz. 8.00-14.00
adres e-mail:
dorota.sosnowka@ostroda.sr.gov.pl,
nr telefonu: (89) 642-55-63

 

 

 

21 lutego 2023 r (wtorek)

Katarzyna Kacprzyńska
p. 005, w godz. 8.00-14.00
adres e-mail:
katarzyna.kacprzynska@ostroda.sr.gov.pl,
nr telefonu: (89) 642-55-48

Monika Kotlenga
p. 008, w godz. 8.00-14.00
adres e-mail:
monika.kotlenga@ostroda.sr.gov.pl,
nr telefonu: (89) 642-55-46

Monika Jakóbiak
p. 203, w godz. 8.00-14.00
adres e-mail:
monika.jakobiak@ostroda.sr.gov.pl,
nr telefonu: (89) 642-55-09

 

22 lutego 2023 r. (środa)

Natalia Siergiej
p. 008, w godz. 8.00-14.00
adres e-mail:
natalia.siergiej@ostroda.sr.gov.pl,
nr telefonu: (89) 642-55-48

Magda Fost-Stefańska
p. 004, w godz. 8.00-14.00
adres e-mail:
magda.fost-stefanska@ostroda.sr.gov.pl,
nr telefonu: (89) 642-55-49

Dorota Olszewik
p. 203, w godz. 8.00-14.00
adres e-mail:
dorota.olszewik@ostroda.sr.gov.pl,
nr telefonu: (89) 642-55-45

 

23 lutego 2023 r (czwartek)

Justyna Markowska
p. 003, w godz. 8.00-14.00
adres e-mail:
justyna.markowska@ostroda.sr.gov.pl,
nr telefonu: (89) 642-55-46

Katarzyna Kacprzyńska
p. 005, w godz. 8.00-14.00
adres e-mail:
katarzyna.kacprzynska@ostroda.sr.gov.pl,
nr telefonu: (89) 642-55-48

Jolanta Ryszkowska
p. 003, w godz. 8.00-14.00
adres e-mail:
jolanta.ryszkowska@ostroda.sr.gov.pl,
nr telefonu: (89) 642-55-46

 

Małgorzata Staruch
p. 202, w godz. 8.00-14.00
adres e-mail:
malgorzata.staruch@ostroda.sr.gov.pl,
nr telefonu: (89) 642-55-43

24 lutego 2023 r (piątek)

Monika Kotlenga
p. 008, w godz. 8.00-14.00
adres e-mail:
monika.kotlenga@ostroda.sr.gov.pl,
nr telefonu: (89) 642-55-46

Aleksandra Pawłowska
p. 005, w godz. 8.00-14.00
adres e-mail:
aleksandra.pawlowska@ostroda.sr.gov.pl,
nr telefonu: (89) 642-55-48

Krzysztof Kowalczyk
p. 227, w godz. 8.00-14.00
adres e-mail:
krzysztof.kowalczyk@ostroda.sr.gov.pl,
nr telefonu: (89) 642-55-64

 

Kuratorzy zawodowi
VII Zamiejscowego Wydziału Karnego w Morągu

23 lutego 2023 r (czwartek)

Joanna Roczyńska
p. 001, w godz. 10.00-14.00
adres e-mail:
joanna.roczynska@ostroda.sr.gov.pl,
nr telefonu: (89) 757-80-24 w.131 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast