Szkolenie “Ścieżka pracy z seniorami uwikłanymi w przemoc”

W dniu 12 września 2023 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się szkolenie pn. „Ścieżka pracy z seniorami uwikłanymi w przemoc”. Szkolenie poprowadziły przedstawicielki Federacji FOSa. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele ostródzkich instytucji, na co dzień pracujący z seniorami.

Znęcanie się nad osobami starszymi jest problemem zdrowotnym i społecznym, a zapobieganie mu jest kwestią praw człowieka i solidarności społecznej.

Jak wskazują badania, co szósty senior pada ofiarą przemocy bądź doświadcza różnych form złego traktowania. Problem jest ogromny – 16 proc. ludzi 60+ spotyka się z jakąś formą przemocy. Występuje ona zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się – agresorzy pochodzą z różnych grup społecznych. Najczęściej występuje przemoc w rodzinie.

Jeśli jesteś świadkiem lub doświadczasz przemocy jako osoba starsza skontaktuj się z Regionalnym Biurem Rzecznika Praw Osób Starszych

89 523 60 92

799 099 862

Jeśli opiekujesz się osobą starszą i napotykasz trudności
skontaktuj się z Regionalną Strefą Pomocy

89 523 60 92

799 099 862

Rozmiar czcionki
Kontrast