Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, w ramach którego przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu realizacji zadań publicznych finansowanych przez Gminę Miejską Ostróda w 2023 roku.

Spotkanie odbędzie się 23 marca br. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 24 o godz. 16.00.

Szkolenie poprowadzi Izabela Jurzyńska – animatorka Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Program spotkania:

– Przywitanie gości, wprowadzenie do tematyki spotkania,

– Główne zasady realizacji i rozliczania zadania publicznego:

a) rezultaty merytoryczne,

b) sprawozdanie finansowe,

c) obowiązki realizatora zadania publicznego,

d) wkład własny

– Dyskusja,

– Zakończenie spotkania.

Rozmiar czcionki
Kontrast