„SZKOŁA DLA RODZICÓW” – warsztaty udoskonalające metody wychowawcze i relacje z dzieckiem

Drodzy rodzice!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłasza wstępny nabór uczestników do programu „SZKOŁA DLA RODZICÓW” – warsztaty udoskonalające metody wychowawcze i relacje z dzieckiem.

Rozpoczęcie programu planowane jest po zgłoszeniu się osób chętnych (grupa do 15 osób). Zajęcia odbywałyby się w godzinach dopołudniowych.

Chęć udziału w zajęciach można zgłaszać osobiście w Sekcji, telefonicznie pod numerem 89 642 97 75 oraz poprzez pocztę elektroniczną: profilaktyka@mops.ostroda.pl

Zajęcia są bezpłatne dla wszystkich chętnych

Serdecznie zapraszamy

Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 

Rozmiar czcionki
Kontrast