„SZKOŁA DLA RODZICÓW” – warsztaty udoskonalające metody wychowawcze i relacje z dzieckiem.

Drodzy rodzice!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłasza wstępny nabór uczestników do programu: „SZKOŁA DLA RODZICÓW” – warsztaty udoskonalające metody wychowawcze i relacje z dzieckiem.

Rozpoczęcie programu planowane jest po zgłoszeniu się osób chętnych (grupa 15 osób). Zajęcia odbywałyby się w godzinach dopołudniowych: środa od godz. 16.30 do 18.30 ul. Słowackiego 13 A – świetlica środowiskowa „Stacyjkowo”.

Chęć udziału w zajęciach można zgłaszać osobiście w Dziale, telefonicznie pod numerem 89 642 97 75 oraz poprzez pocztę elektroniczną: profilaktyka@mops.ostroda.pl

Zajęcia są bezpłatne dla wszystkich chętnych

Serdecznie zapraszamy

Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Rozmiar czcionki
Kontrast