„Szkoła dla rodziców” – nabór do programu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłasza nabór do programu „Szkoła dla rodziców”

Głównym celem programu jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewanie się, pogłębienie refleksji nad własną postawą wychowawczą, budowanie silnej więzi między rodzicami a dziećmi.

Rozmiar czcionki
Kontrast