„Spójrz Inaczej” – warsztaty dla nauczycieli klas IV-VIII (55 godzin)

tel. 89 646-22-01, fax. 89 642-97-71   e-mail: mops@mops.ostroda.pl   www: https://mops.ostroda.pl

Ogłoszenie o naborze na szkolenie

          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie ogłasza nabór do udziału w szkoleniu dla realizatorów programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uniwersalnej  i promocji zdrowia pt. „Spójrz Inaczej” – warsztaty dla nauczycieli klas IV-VIII (55 godzin).

Informacja o programie „Spójrz Inaczej”

 • Jest to autorski program zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, opracowany przez A. Kołodziejczyk, E. Czemierowską i T. Kołodziejczyka. Został opublikowany w 1993 roku, od tej pory jest wprowadzony na teren całego kraju.
 • Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jego skuteczność została potwierdzona na podstawie badań.
 • Zawiera scenariusze zajęć do systematycznej pracy z wszystkimi klasami podstawowej w ciągu całego roku szkolnego (około 25 godzin lekcyjnych na każdą klasę).
 • Celem zajęć jest nauczenie dzieci zrozumienia siebie i innych, lepszego radzenia siebie z różnymi problemami, umiejętnościami współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki uzależniające.
 • Program obejmuje pięć działów tematycznych:

1. Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji 

2. Budowanie poczucia własnej wartości

3. Funkcjonowanie w grupie

4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów

5. Dbanie o swoje zdrowie i profilaktyka uzależnień.

Cele szkolenia:

 • przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi w klasach IV -VIII zajęć wychowawczo-profilaktycznych wg Programu „Spójrz Inaczej”,
 • poznanie  podstaw prawidłowej komunikacji z dziećmi i młodzieżą,
 • nabycie umiejętności konstruktywnego  rozwiązywania problemów w pracy z grupą,
 • zdobycie wiedzy na temat środków uzależniających i profilaktyki uzależnień.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracujących z dziećmi i młodzieżą z klas IV – VIII.

Tematyka zajęć:

 • podstawowe umiejętności psychologicznego kontaktu z dziećmi młodzieżą,
 • poznanie celów, treści i metod programu „Spójrz Inaczej”,
 • praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć,
 • rozwiązywanie sytuacji trudnych w pracy z klasą,
 • profilaktyka i mechanizmy uzależnień, środki uzależniające.

Ilość miejsc ograniczona:

 • w grupie  14 – osób –  55 godzin dydaktycznych szkolenia/ 6 dni/, dodatkowe materiały, certyfikaty dla uczestników; 2 podręczniki dla każdego uczestnika.

Uwaga:

 • podczas   warsztatów „Spójrz Inaczej” –  dwa dni szkolenia to zajęcia w szkole prowadzone przez uczestników warsztatu i omawianie ich przebiegu,  w  związku z tym do organizatorów warsztatu należy umożliwienie przeprowadzenia takich zajęć w wybranej szkole.

Termin szkolenia: 30.09 – 1 – 4.10.2022

Miejsce: Szkolenie odbędzie się w Ostródzie w budynku przy ul. Sienkiewicza 15.

Koordynator szkolenia: Adam Just – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: profilaktyka@mops.ostroda.pl

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Załącznik:

 1. Kwestionariusz zgłoszenia.
Rozmiar czcionki
Kontrast