“Skuteczne metody profilaktyki uzależnień behawioralnych” – fotorelacja

W dniach 26 – 27.10.2022r. przedstawiciele oświaty, pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz kuratorzy zawodowi z terenu miasta Ostróda wzięli udział w szkoleniu pt. “Skuteczne metody profilaktyki uzależnień behawioralnych”.

Organizatorem szkolenia był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostróda na lata 2022 – 2025.

Warsztaty były prowadzone przez Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne SELF s.c.

Rozmiar czcionki
Kontrast