Ruszyła szkoła! … “SZKOŁA DLA RODZICÓW”

Drodzy rodzice!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie ogłasza nabór uczestników do programu: „SZKOŁA DLA RODZICÓW” – warsztaty udoskonalające metody wychowawcze i relacje z dzieckiem.

Rozpoczęcie programu: 15 lutego 2023r., środa od godz. 16.30 do 18.30
ul. Słowackiego 13 A – świetlica środowiskowa „Stacyjkowo”
.
(ilość miejsc ograniczona grupa nie więcej niż 15 osób).

Chęć udziału w zajęciach można zgłaszać osobiście w Dziale, telefonicznie pod numerem 89 642 97 75 oraz poprzez pocztę elektroniczną: profilaktyka@mops.ostroda.pl

Zajęcia są bezpłatne dla wszystkich chętnych

Serdecznie zapraszamy

Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025

Rozmiar czcionki
Kontrast