Przystąpienie do realizacji programu „Wspieraj Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie  przystąpił do realizacji programu „Wspieraj Seniora”.

WspierajSeniora_2

Strategicznym celem programu rządowego jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy zdecydują się na pozostanie w domu ze względu na swoje bezpieczeństwo,
w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19 i nie są w stanie, np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. W szczególnych przypadkach z usługi mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. Z programu mogą skorzystać osoby, które nie są objęte usługami opiekuńczymi przyznawanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program zakłada pomoc w dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym spożywcze, środki higieny osobistej do domu seniora. Koszty zakupów pokrywa senior. Można również poprosić o pomoc w sprawach urzędowych nie wymagających udostępnienia danych wrażliwych.

W celu otrzymania tego rodzaju wsparcia należy skorzystać z:
infolinii 22 505 11 11,
która przekieruje potrzeby danej osoby do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 21.00. Pracownik tut. Ośrodka skontaktuje się z seniorem i ustali, kto i w jakiej formie będzie mógł pomóc. Program jest realizowany od 20 października 2020 roku do 31.12.2020 roku.

Można też zostać wolontariuszem i zgłosić się do pracy w Solidarnościowym Korpusie Wsparcia Seniorów. Wystarczy wypełnić formularz na stronie: www.wspierajseniora.pl

WspierajSeniora_2
Rozmiar czcionki
Kontrast