Przypomnienie o terminie składania deklaracji

W związku z obowiązkiem złożenia przez właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw informuję, że termin składania ww. deklaracji mija 30 czerwca 2022 roku. Deklaracje można składać elektronicznie – przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej – wypełniony formularz można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Ostróda.

Wzór formularza do pobrania (formularz B – budynki i lokale niemieszkalne) w formie pliku .pdf – deklaracja_formularz_B.pdf

Rozmiar czcionki
Kontrast