Przyjmujemy wnioski na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, że przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych w ramach wieloletniego rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł, co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym danego rejonu (osobiście lub telefonicznie) w godzinach od 700 do 1500

Wyszukiwarka Pracowników Socjalnych – MOPS Ostróda

Kliknij tutaj, aby pobrać druk zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia (PDF)

Rozmiar czcionki
Kontrast