Przedszkole Mali Giganci – spotkanie pokoleniowe w ramach integracji

W Klubie Seniora, dzisiaj święto mamy,
Dzieci z przedszkola serdecznie witamy,
Mali Giganci tak się nazywają
Swoją obecnością, radości dla nas dają.
Doskonale z nami się integrują,
Razem śpiewają, obrazki kolorują,
Jest to spotkanie pokoleniowe
A nasze dzieci są wyjątkowe.
Senior Marian wierszyk napisał
Marzenia dzieci w wierszu opisał,
Zadowolone są nasze dzieci,
W miłej atmosferze spotkanie leci.
Seniorzy trochę się odmłodzili, wróciły marzenia jak to dawniej żyli.
Mali Giganci – wspaniałe dzieci,
Niech wam słoneczko codziennie świeci.

Rozmiar czcionki
Kontrast