Program “Szkoła dla rodziców” – przypomnienie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przypomina o prowadzonym naborze do programu
„Szkoła dla rodziców”

Głównym celem programu jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewanie się, pogłębienie refleksji nad własną postawą wychowawczą, budowanie silnej więzi między rodzicami a dziećmi

Zajęcia skierowane do 15 osób (ilość miejsc ograniczona), realizujących cykl 10 spotkań. Czas trwania spotkania 2 godziny.

Zajęcia prowadzone przez dwóch prowadzących posiadających kwalifikację do realizacji programu

Czas realizacji: od 06.10.2021r. do 15.12.2021r. (w każdą środę) godz. 18.30 – 20.30

Miejsce: Ostróda, ul. Słowackiego 13

Rekrutacje do programu prowadzi:

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania NarkomaniiRozmiar czcionki
Kontrast