Program profilaktyczny “Spotkanie z Leonem”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie ogłasza nabór do udziału w szkoleniu dla realizatorów programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki agresji wśród dzieci z poziomu profilaktyki uniwersalnej  i promocji zdrowia.

Nazwa programu: „Spotkanie z Leonem”

Uczestnicy: warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz innych osób pracujących z dziećmi w wieku 5 – 9 lat.

Termin szkolenia: 7 – 8. 03. 2023, rozpoczęcie godz. 9.00

Miejsce: Szkolenie odbędzie się w Ostródzie w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 15.

Prowadząca szkolenie: Ewa Czemierowska-Koruba, Ośrodek Szkolenia Nauczycieli, Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice.

Opis szkolenia:

Szkolenie przygotowuje do realizacji zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych wg autorskiego Programu „Spotkania z Leonem”, przeznaczonego dla dzieci w wieku 5-9 lat.

Program zawiera 10 ilustrowanych scenariuszy zajęć, stanowiących cykl – każde przewidziane jest do poprowadzenia podczas jednego spotkania z dziećmi, mniej więcej co 1-2 tygodnie. Uczestnicy szkolenia w cenie kursu otrzymują materiały merytoryczne oraz materiały metodyczne do prowadzenia zajęć (w formie elektronicznej).

Cele szkolenia:

  • zdobycie wiedzy na temat agresji u dzieci w wieku przedszkolnym, jej celów i uwarunkowań,
  • nabycie umiejętności skutecznego reagowania na zachowania agresywne dzieci,
  • przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych wg Programu „Spotkania z Leonem”.

Tematyka szkolenia:

  • problematyka złości i agresji dzieci młodszych: odróżnianie złości od agresji oraz łamania norm i zasad, zasady i umiejętności doraźnej reakcji na agresję, sposoby postępowania z  uczestnikami agresywnych konfliktów, 
  • poznanie celów, treści i metod programu „Spotkania z Leonem”,
  • praktyczne poznanie i ćwiczenie scenariuszy zajęć

Ilość miejsc ograniczona:

  • w grupie do 16 – osób –  20 godzin dydaktycznych (2 dni)

Koordynator szkolenia: Adam Just – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: profilaktyka@mops.ostroda.pl

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Załącznik:

  1. Kwestionariusz zgłoszenia.
Rozmiar czcionki
Kontrast