PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW, czyli „Jaś i Małgosia na tropie”

Drodzy nauczyciele!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłasza nabór uczestników na realizatorów programu profilaktycznego


PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW czyli „Jaś i Małgosia na tropie”.

Szkolenie planowane jest na dzień 11 grudnia 2021r. (grupa do 15 osób).

Chęć udziału w szkoleniu można zgłaszać do dnia 29.10.2021r. osobiście w Sekcji, telefonicznie pod numerem 89 642 97 75 oraz poprzez pocztę elektroniczną: profilaktyka@mops.ostroda.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla wszystkich chętnych

Serdecznie zapraszamy

Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik:

  1. Karta zgłoszeniowa uczestników w szkoleniu.
Rozmiar czcionki
Kontrast