PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW, czyli „Jaś i Małgosia na tropie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania w Rodzinie ogłasza nabór na szkolenie dla realizatorów do programu profilaktycznego pn. Program Domowych Detektywów “Jaś i Małgosia na tropie”.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz innych realizatorów programów profilaktycznych.

Szkolenie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 dla miasta Ostróda.

Ogłoszenie o naborze na szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego

Karta zgłoszeniowa

Rozmiar czcionki
Kontrast