Podsumowaniem cyklu zajęć profilaktycznych dot. Cyberprzemocy

W dniu 9 maja w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Profilaktyki Uzależnień
i Przeciwdziałania Przemocy Domowej przy ul. Sienkiewicza 15, odbyło się spotkanie będące podsumowaniem cyklu zajęć profilaktycznych dot. Cyberprzemocy, które w dniach 6-9 maja b.r. odbyły się we wszystkich ostródzkich szkołach podstawowych (zajęcia realizował pan Jakub Płodzich – Prezes Zarządu Futuronet.pl, były dyrektor Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema. Pomysłodawca i inicjator ogólnopolskiego projektu “Ogarnij Hejt”, od lat prowadzący warsztaty w szkołach i edukujący uczniów, rodziców  i nauczycieli o bezpieczeństwie w świecie cyfrowym. Głównym założeniem zajęć było uwrażliwienie na cyberprzemoc i inne zagrożenia świata cyfrowego. Wśród omówionych zjawisk był hejt, stalking, sexting, sextoring, kradzież tożsamości, grooming i patostreaming. Uczniowie dowiedzieli się m.in. o niebezpiecznych możliwych skutkach tych zjawisk, o prawnych konsekwencjach działań w internecie oraz o tym jak sobie radzić z hejtem).

W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miasta Ostróda pan Rafał Dąbrowski oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie pani Bożena Ratajczyk.

W ramach współpracy Gmina Miejska Ostróda przystąpiła do Koalicji Przyszłości, która zrzesza samorządy i przedstawicieli biznesu, którzy są odpowiedzialni cyfrowo i podejmują działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w świecie internetu. Wszystkie ostródzkie szkoły podstawowe zostały wyposażone w platformę edukacyjną www.futuronet.pl, która została stworzona w celu wspierania nauczycieli i rodziców w zakresie edukacji cyfrowej.

Na spotkaniu pan Jakub Płodzich omówił wnioski z realizacji zajęć z uczniami, przedstawił działanie platformy edukacyjnej www.futuronet.pl oraz opowiedział o założeniach Koalicji Przyszłości. Wręczył również przedstawicielom szkół certyfikaty o odbyciu szkolenia, a na ręce Burmistrza Certyfikat przystąpienia do Koalicji Przyszłości.

Za duże zaangażowanie w podjęciu działań podnoszących wiedzę i świadomość zarówno dzieci, rodziców jak i nauczycieli dot. świata cyfrowego, dziękujemy Burmistrzowi Miasta Ostróda Rafałowi Dąbrowskiemu, a także dyrektorom i koordynatorom działań w Szkołach.

Rozmiar czcionki
Kontrast