Ogólnopolska kampania społeczna “Bez chemii na drodze”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie przystąpił do ogólnopolskiej kampanii społecznej “Bez chemii na drodze”, która jest realizowana przez Fundację poza schematami ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Powstała z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jej celem jest rozpowszechnianie informacji na temat ryzyka związanego ze skutkami używania substancji psychoaktywnych przy poruszaniu się po drodze. Działania kampanii kierowane są do rodziców dzieci i nastolatków, którzy będą samodzielnie poruszać się po drogach, a w bliższej lub dalszej przyszłości uzyskają prawo jazdy. Współpracę przy projekcie zadeklarowała Gmina Miejska Ostróda, Komenda Straży Miejskiej w Ostródzie. Realizacją zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: Kampania promująca jazdę samochodem bez środków odurzających – Bez chemii na drodze

Informacje na naszych działaniach będziemy zamieszczali na naszej stronie internetowej oraz Facebook’u.

Rozmiar czcionki
Kontrast