OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 183), Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 25.02.2021 r. otwartego konkursu ofert na realizację w roku budżetowym 2021 poniższego zadania publicznego:

 

Ogłoszenie wyników konkursu 01/2021

Rozmiar czcionki
Kontrast