Ogłoszenie konkursowe nr 3/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie reprezentowany przez Dyrektora Panią Katarzynę Zielińską ogłasza nabór na realizatorów wykonywania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. w trybie umowy zlecenia w ramach następujących obszarów:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, przemocy, w tym programów opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Termin realizacji zadań: od września 2021r. do 22 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie konkursowe nr 3/2021

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 3 – opis szczegółowy

Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 3 – oświadczenie VAT

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 3 – oświadczenie o poufności danych

Załącznik nr 4 do ogłoszenia nr 3 – karta oceny

 

Zarządzenie nr 31/2021

Ząłącznik nr 2 do zarządzenia nr 10

Ząłącznik nr 3 do zarządzenia nr 10

Rozmiar czcionki
Kontrast