Ogłoszenie Konkursowe nr 2/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie reprezentowany przez Dyrektora Panią Katarzynę Zielińską ogłasza nabór na realizatorów wykonywania zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. w trybie umowy zlecenia w ramach następujących obszarów:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii, przemocy, w tym programów opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Termin realizacji zadań: od 05 marca 2021r. do 24 czerwca 2021r

Ogłoszenie konkursowe nr 2/2021

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 2 – opis szczegółowy

Zarządzenie nr 10

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 10

Rozmiar czcionki
Kontrast