Ogłoszenie dotyczące ugody

W dniu 24.05.2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie zawarł ugodę z Katarzyną Zielińską, na mocy której cofnięto oświadczenie o rozwiązaniu umowy z Katarzyną Zielińską bez zachowania okresu wypowiedzenia i zawarto porozumienie, w ramach którego doszło do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron i sprostowania świadectwa pracy.

Rozmiar czcionki
Kontrast