Nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy nakładają na podmioty składające wnioski, obowiązek uzupełnienia numeru PESEL uchodźców. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane.

Znowelizowane przepisy umożliwiają również ubieganie się o wypłatę świadczenia za łączny okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały
Wniosek o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Rozmiar czcionki
Kontrast