Nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zmiany dotyczą możliwości przedłużenia okresu, za który jest wypłacane świadczenie.

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi określa nowy termin, za który przysługuje wypłata świadczenia. Chodzi o dostosowanie przepisów rozporządzenia do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, prawo do wnioskowania o świadczenie pieniężne przysługuje do 24 sierpnia 2023 r. Zmiany te zostały uwzględnione w ,,Karcie osoby przyjętej do zakwaterowania”, stanowiącej załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Podmiot wnioskujący o wypłatę świadczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że: „zapewniono na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania, stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku; osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia; za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem; dane podane we wniosku są prawdziwe”.  Dokument składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Świadczenie 40 zł jest przyznawane na podstawie wniosków za okres faktycznego zapewniania, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia ukraińskim uchodźcom. Jest wypłacane z dołu. Wnioski składa się w gminie (w Ostródzie zajmuje się tym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń), która ma miesiąc na ich rozpatrzenie. Wypłatę pieniędzy gmina może uzależnić od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Materiały
Wniosek o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Ustawa z dnia 2 maja 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Rozmiar czcionki
Kontrast