Nieodpłatne szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Miejskiej Ostróda.

Burmistrz Miasta Ostróda, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Miejskiej Ostróda oraz pracowników tych punktów na nieodpłatne szkolenie dotyczące obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych i kontrolą sprzedaży.

Szczegóły poniżej:

 1. TERMIN: 29 czerwca 2022r. (środa) godzina 1500 – 1700
 2. MIEJSCE: Budynek przy ul. Sienkiewicza 15, 14 – 100 Ostróda, I piętro.
 3. ORGANIZATOR: Urząd Miasta Ostróda, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. TEMATYKA SZKOLENIA:
 • Aspekty prawne związane ze sprzedażą alkoholu dotyczące m.in. sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw; obowiązków wynikających z posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz możliwości jej utraty;
 • Sytuacje, w których sprzedawca może zostać pozbawiony koncesji;
 • Czym jest alkohol. Mechanizmy oddziaływania alkoholu na organizm człowieka;
 • Szkody wynikające ze spożywania alkoholu przez nieletnich, nietrzeźwych;
 • Ćwiczenie praktycznych umiejętności rozpoznawania wieku oraz braku trzeźwości kupującego alkohol;
 • Poszukiwanie skutecznych sposobów odmawiania nieletnim i nietrzeźwym klientom;
 • Pytania do eksperta, podsumowanie szkolenia;
 1. REALIZATOR SZKOLENIA: mgr Elżbieta Górecka – pedagog, specjalista I stopnia w zakresie resocjalizacji i poradnictwa oraz II stopnia  w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Upoważnienie do prowadzenia szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.

 1. ZGŁOSZENIA:  Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do dnia 28 czerwca 2022r. pod numerem 89 642 97 75 w godz. od 7.00 do 15.00.
 2. UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ:
 • materiały szkoleniowe dla przedsiębiorców i sprzedawców,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W spotkaniu wezmą udział pracownicy Urzędu Miasta Ostróda zajmujący się zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przedstawiciele Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty pokrywa Gmina Miejska w Ostródzie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.

Rozmiar czcionki
Kontrast