Nabór do programu terapeutycznego “CANDIS”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że od dnia 14 września 2021r.
(w każdy wtorek) rusza program terapeutyczny CANDIS.

Miejsce: ul. Kościuszki 2 (pomieszczenia Poradnia Leczenia Uzależnień),

  • Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek od godziny 17.00 do godziny 20.00.
  • Rekrutację do programu prowadzi Pan Marcin Milkowski tel. 509 065 822
  • Ilość miejsc ograniczona (grupa do 10 osób)

CANDIS jest krótkoterminowym programem terapii dla osób uzależnionych od marihuany lub innych przetworów konopi. Adresowany do osób powyżej 16 roku życia, wykorzystuje założenia i metodę dialogu motywującego oraz koncepcje behawioralno – poznawcze.

W trakcie 10 sesji terapii indywidualnej odbiorcy programu nabywają umiejętności ułatwiające utrzymywanie abstynencji, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz komunikowanie się. Zajęcia koncentrują się na budowaniu motywacji do zmiany zachowania oraz wzmacnianiu kompetencji i umiejętności przydatnych w utrwalaniu pożądanych zachowań.

Założeniem programu jest indywidualne ustalenie celów terapii przez pacjenta i terapeutę. Akceptowalnym celem jest zatem zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy innych przetworów konopi.

Program CANDIS może stanowić alternatywne rozwiązanie w związku z treścią art. 72 ust. 1 znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: „Jeśli osoba uzależniona lub używająca szkodliwie substancji psychoaktywnej, której zarzucono popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej, zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, podda się leczeniu, rehabilitacji lub udziałowi w programie edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez zakład opieki zdrowotnej lub inny podmiot działający w ochronie zdrowia, prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie”

Rozmiar czcionki
Kontrast