Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie zatrudni opiekunki

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w siedzibie tutejszego Ośrodka w godzinach od 700 do 1500 do pokoju 108 (pierwsze piętro) lub telefonicznie pod numerem telefonu 89 642 97 83 .

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy :

posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na kierunku opiekuna domowego, opiekuna środowiskowego, opiekuna medycznego lub ukończenie kursu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna środowiskowego, opiekuna medycznego, opiekuna domowego oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Rozmiar czcionki
Kontrast