Komunikat – Punkt Konsultacyjny

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie uprzejmie informuję, iż w związku z trwającym remontem budynku, od dnia 28 lipca 2021r. zmianie uległ nr telefonu do
Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie

prowadzonego w ramach
Sekcji Profilaktyki Uzależnień
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

Nowy numer: 89 642 97 75 wew. 305

Rozmiar czcionki
Kontrast