KOMUNIKAT

Drodzy rodzice!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przypomina, że prowadzi nabór uczestników do programu „SZKOŁA DLA RODZICÓW” – warsztaty udoskonalające metody wychowawcze i relacje z dzieckiem.

Rozpoczęcie programu 08 listopada 2021r. w godz. 10.00 – 12.00.
(10 spotkań, zajęcia raz w tygodniu)

Chęć udziału w zajęciach można zgłaszać osobiście w Dziale, telefonicznie pod numerem 89 642 97 75 oraz poprzez pocztę elektroniczną: profilaktyka@mops.ostroda.pl

Zajęcia są bezpłatne dla wszystkich chętnych

 

Serdecznie zapraszamy

 

Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałani

Rozmiar czcionki
Kontrast