Kampania #RozmawiajReaguj

Każdego roku tysiące dzieci pada ofiarą przemocy seksualnej. Skrzywdzone dziecko czuje strach i wstyd.

Ale to nie dzieci są winne!

Winny jest sprawca, ale także każdy, kto wie, ale nie reaguje.

Dlatego Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15, przygotowała kampanię społeczną pn. „#RozmawiajReaguj”.

            Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa (szczególnie rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży) na problem wykorzystania seksualnego małoletnich oraz edukacja dotycząca znaczenia szybkiego reagowania i pomocy skrzywdzonym dzieciom.

Dziecko, które nie widzi wsparcia i pomocy z zewnątrz, nie widzi szans na ratunek.

Dzieci czując wstyd i strach nie mówią o problemie wprost, a fakt, że zostały skrzywdzone sygnalizują często w sposób niewerbalny – są przygnębione, izolują się, mają problemy w szkole oraz maja niską samooceną.

Gdy zauważysz powyższe sygnały to rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj.

Warto pamiętać, że obojętność, lekceważenie problemu czy podzielanie fałszywych stereotypowych przekonań, przyczynia się do zwiększenia skali problemu.

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

            Wchodząc na stronę internetową https://pkdp.gov.pl/nie-wybaczysz-sobie/ lub odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić siebie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie.

ROZMAWIAJ, SŁUCHAJ, UWIERZ, REAGUJ!

#RozmawiajReguj

Rozmiar czcionki
Kontrast