Kampania “Biała Wstążka” -PODSUMOWANIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, Dział Profilaktyki Uzależnień
i Przeciwdziałania Przemocy Domowej, w okresie listopad – grudzień 2023 r., po raz kolejny przystąpił do największej międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka”.

Celem Kampanii jest przeciwdziałanie przemocy względem kobiet oraz podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka. Symbolem Kampanii jest Biała Wstążka, której przypięcie w widocznym miejscu to osobista deklaracja przeciwko przemocy wobec kobiet oraz zobowiązanie do reagowania na nią.

W ramach Kampanii, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął szereg działań uwrażliwiających na tematykę przemocy.

W okresie od 6 do 19 grudnia br. w ostródzkich szkołach podstawowych zrealizowano Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Przemoc w rodzinie”. W zajęciach wzięło udział łącznie 248 uczniów z SP 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie, SP 3 im. Jana Pawła II
w Ostródzie oraz SP 4 im. Polskich Olimpijczyków w Ostródzie (z klas VI, VII i VIII).

W dniu 8 grudnia zaproszone do współpracy instytucje udostępniły na swoich stronach internetowych zdjęcia z logiem Kampanii tj. Białą Wstążką, popierając tym samym idee kampanii i deklarując realizację jej założeń.

9 grudnia w ostródzkiej Galerii Mazurskiej, białe wstążki były przypinane mieszkańcom Ostródy. Rozpowszechniano również informacje jak radzić sobie z problemem przemocy oraz gdzie w naszym mieście można uzyskać bezpłatne profesjonalne wsparcie terapeutyczne, psychologiczne oraz prawne.    

Za przyłączenie się do Kampanii składamy serdeczne podziękowania dla Urzędu Miejskiego w Ostródzie, Centrum Kultury w Ostródzie, Ostródzkiego Centrum Rekreacji
i Sportu oraz Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych.

Rozmiar czcionki
Kontrast