BEZPŁATNE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE W RAMACH PUNKTU INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO

Przyjdź, przekonaj się.

W trudnej sytuacji nie musisz być sam. Służymy pomocą

BEZPŁATNE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
W RAMACH PUNKT INFORMACYJNO –  KONSULTACYJNEGO

Kontakt telefoniczny w dniu dyżuru:

 • 207, II piętro
 • tel. 89 642 97 88
 • e-mail: punkt.konsultacyjny@mops.ostroda.pl
 1. Mariola Niedoba (psycholog), II oraz IV wtorek miesiąca w godz. 12:30 – 15:30.
 2. Elżbieta Rosiewicz (pedagog, terapeuta w zakresie uzależnień i współuzależnień), I oraz III wtorek miesiąca w godz.14:30 – 17:30.
 1. Katarzyna Guziewicz (konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie) w każdą środę w godz. 15:15 – 18:15.
 2. Marcin Milkowski (psycholog, specjalista terapii uzależnień) w każdy czwartek od godz. 15:30 – 17:30.

Dla zainteresowanych jest możliwość wcześniejszej rejestracji pod
nr. telefonu: 89 642 97 75 lub osobiście w pokoju nr 204, II piętro Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Olsztyńska 2.

Punkt konsultacyjny udziela wsparcia:

 1. Osobom doznającym przemocy w rodzinie,
 2. Świadkom przemocy w rodzinie,
 3. Osobom uwikłanym w problem uzależnienia, współuzależnienia i trudnej sytuacji życiowej,
 4. Rodzicom i opiekunom dzieci sprawiających trudności opiekuńczo – wychowawcze,
 5. Przedstawicielom instytucji i służbom zobowiązanym do udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Rozmiar czcionki
Kontrast