Informacja dot. przyjmowania wniosków na dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, że przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w przedszkolach, oraz szkołach podstawowych w ramach wieloletniego rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł, co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Prosimy o kontaktowanie się z pracownikiem socjalnym danego rejonu w godzinach od 700 do 1500.

Rozmiar czcionki
Kontrast