Harmonogram pracy punktu konsultacyjnego

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA PROWADZONEGO W RAMACH:

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE, OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH, UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH.

Harmonogram pracy punktu konsultacyjnego

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie, ul. Olsztyńska 2, pok. 204

Rodzaj świadczonego poradnictwaDzień i godzina funkcjonowaniaTelefone-mail
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Psycholog

II oraz IV wtorek miesiąca

12.30 – 15.30

089 642 97 75

w dniu dyżuru

punkt.konsultacyjny
@mops.ostroda.pl
Terapeuta

I oraz III wtorek miesiąca

15.00 – 18.00

089 642 97 75

w dniu dyżuru

punkt.konsultacyjny
@mops.ostroda.pl

Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy i uzależnień

15.15–18.15

089 642 97 75

w dniu dyżuru

punkt.konsultacyjny@
mops.ostroda.pl

Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy i uzależnień

7.00 – 15.00

7.00 – 15.007.00 – 15.007.00 – 15.007.00 – 15.00

089 642 97 75

w dniu dyżuru

punkt.konsultacyjny
@mops.ostroda.pl

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem rejestracji pod nr. telefonu: 89 642 97 75 lub osobiście w pokoju nr 204, II piętro Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Olsztyńska 2.

 1. *Elbląska Rada Konsultacyjna dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Słowackiego 13A, budynek dworca PKP,
  II piętro, pokój nr 8.

Rodzaj świadczonego poradnictwaDzień i godzina funkcjonowaniaTelefone-mail
Wtorek
Psycholog

III oraz IV wtorek miesiąca

9.00 – 12.00

785 425 131

erkon.ostroda.@gmail.com
Prawnik

2 razy w miesiącu (piątek)

9.00- 12.00

785 425 131

erkon.ostroda.@gmail.com

*zadanie realizowane w ramach konkursu ofert

Punkt konsultacyjny udziela wsparcia:

 1. Osobom doznającym przemocy w rodzinie,

 2. Świadkom przemocy w rodzinie,

 3. Osobom uwikłanym w problem uzależnienia, współuzależnienia i trudnej sytuacji życiowej,

 4. Rodzicom i opiekunom dzieci sprawiających trudności opiekuńczo – wychowawcze,

 5. Przedstawicielom instytucji i służbom zobowiązanym do udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych.

3. Grupa wsparcia dla osób z syndromem współuzależnienia i syndromem DDA

Rodzaj świadczonego poradnictwaDzień i godzina funkcjonowaniaAdresTelefon
Czwartek
Grupa Wsparcia
15.00 – 18.00

ul. Paderewskiego 4

14 – 100 Ostróda

 

089 642 97 75

Rozmiar czcionki
Kontrast