Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i z syndromem DDA

Potrzebujesz wsparcia emocjonalnego, pomocy …. Zapraszamy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuję, że od dnia 17 września 2021r. (w każdy piątek) do 31 grudnia 2021r. ruszyła grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i z syndromem DDA.

Czas realizacji: od 17 września od 31 grudnia 2021 (1 raz w tygodniu w każdy piątek)

  • Pierwsza grupa (dla osób współuzależnionych) od godz. 15.00 – 16.30
  • Druga grupa (Dorosłe Dziecko Alkoholika) od godz. 16.30 – 18.00

Miejsce: ul. Paderewskiego 4

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:

  • Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
    nr. tel. 89 642 97 75,

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Rozmiar czcionki
Kontrast