Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Potrzebujesz wsparcia emocjonalnego, pomocy …. Zapraszamy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuję, że od dnia 21 września 2021r. ruszyła grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Czas realizacji: od 21 września od 31 grudnia 2021 (1 raz w tygodniu w każdy wtorek) od godz. 17.30 do godz. 19.00

Miejsce: ul. Paderewskiego 4

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy:

  • Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
    nr. tel. 89 642 97 75,

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Rozmiar czcionki
Kontrast