e-Senior w Klubie “Senior+” oraz w e-Senior w Dziennym Domu “Senior+”

Nazwa projektu: e-Senior w Klubie Senior+

Kwota dotacji celowej wynosi 7 400,00 zł

Zakup 2 laptopów z dotacji celowej na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów zgodnie z umową nr 2237/CRKC/22.

Projekt został wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 02.09.2022 r. przez Ministra Cyfryzacji na podst. art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r, i informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Nazwa projektu: e-Senior w Dziennym Domu Senior+

Kwota dotacji celowej wynosi 7 400,00 zł

Zakup 2 laptopów z dotacji celowej na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów zgodnie z umową nr 2238/CRKC/22.

Projekt został wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 02.09.2022 r. przez Ministra Cyfryzacji na podst. art. 12 c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r, i informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji

Rozmiar czcionki
Kontrast