Decyzja Wojewody o czasowym zawieszeniu działalności w dziennych domach i klubach seniora.

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, iż zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr PS-IV.940.1.2022 z dnia 05 stycznia 2022 roku w okresie od 10 stycznia 2022 roku do 16 stycznia 2022 roku na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego ulegają czasowemu zawieszeniu działalności w dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu „Senior+” oraz w środowiskowych domach samopomocy. Czasowe zawieszenia działalności tych placówek wynika z przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych.

Rozmiar czcionki
Kontrast