Decyzja Wojewody o czasowym zawieszeniu działalności w dziennych domach i klubach seniora.

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, iż zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr PS-IV.940.3.2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w okresie od 31 stycznia 2022 roku do 13 lutego 2022 roku na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego ulegają czasowemu zawieszeniu działalności w dziennych domach (z wyłączeniem dziennych domów dla dzieci) i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu „Senior+” oraz w środowiskowych domach samopomocy. Czasowe zawieszenia działalności tych placówek wynika z przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych.

Rozmiar czcionki
Kontrast