Centrum Usług Społecznych – wprowadzenie

W związku z planowanym przekształceniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w Centrum Usług Społecznych, w dniu 06 czerwca 2024 r. w siedzibie MOPS odbyło się spotkanie w zakresie planowanej współpracy organizacji pozarządowych dot. realizacji usług społecznych.
Spotkanie zainaugurował Burmistrz Miasta Ostróda p. Rafał Dąbrowski oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Ewa Zarycińska. Ponadto udział wzięli Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Rodziny i Osób z Niepełnosprawnościami p. Stanisław Orzechowski, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Miasta Ostróda oraz pracownicy MOPS. Celem spotkania poprowadzonego przez p. Izabelę Jurzyńską – przedstawiciela Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, było wprowadzenie do tematyki CUS i usług społecznych, omówienie Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2024-2028 a także planowanej współpracy z Centrum Usług Społecznych.

Rozmiar czcionki
Kontrast