Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Zarządzenia

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłosił konkurs. Konkurs dotyczy realizacji w 2022 roku zadań z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów…

 • Ruszyła szkoła! … “SZKOŁA DLA RODZICÓW”

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłasza nabór uczestników do programu: „SZKOŁA DLA RODZICÓW” – warsztaty udoskonalające metody wychowawcze i relacje z dzieckiem.

 • ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRZEDSTAWICIELI OŚWIATY

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinieogłasza nabór wniosków na realizację w placówkach oświatowych zajęć profilaktycznych o charakterze pozalekcyjnym, w tym zajęć…

 • Zarządzenia

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłosił konkurs. Konkurs dotyczy realizacji w 2022 roku zadań z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów…

 • Zarządzenia

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłosił konkurs. Konkurs dotyczy realizacji w 2022 roku zadań z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów…

Rozmiar czcionki
Kontrast