Burmistrz Miasta Ostróda wyraża stanowczy sprzeciw wobec agresji fizycznej

W środę, 16 lutego 2022 r. po raz kolejny pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie doznał bezpośredniego ataku fizycznego ze strony osoby objętej pomocą MOPS w miejscu pracy.
Burmistrz Miasta Ostróda w porozumieniu z Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyrażają stanowczy sprzeciw wobec agresji fizycznej i psychicznej kierowanej w stronę funkcjonariusza publicznego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Do zdarzenia doszło na terenie MOPS w gabinecie pracowników socjalnych. Pokrzywdzony znajduje się pod opieką lekarską. Sprawca czynu został zatrzymany, czynności w toku.
Przypominamy, że pracownicy samorządowi, w tym pracownicy socjalni, korzystają z prawnej ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czyli z takiej samej obrony, jak korzystają m.in. policjanci, strażacy i medycy.
Dyrektor MOPS w Ostródzie, Katarzyna Zielińska zwraca się z apelem o wzajemny szacunek i współpracę, w której nie ma miejsca na jakiekolwiek przejawy agresji. Każdy przejaw bezpodstawnego ataku na pracownika samorządowego będzie zgłaszany organom ścigania.
Informujemy, że od 17.02.2022 r. MOPS będzie pracował zachowując wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa.

Życzymy naszemu koledze szybkiego powrotu do zdrowia.
Pracownicy wraz z Dyrektor MOPS Ostróda

Rozmiar czcionki
Kontrast