BEZPŁATNE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Przyjdź, przekonaj się.

W trudnej sytuacji nie musisz być sam. Służymy pomocą

SEKCJA PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZI
BEZPŁATNE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
W RAMACH PUNKTU INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO

Kontakt telefoniczny w dniu dyżuru:

 1. Mariola Niedoba (psycholog), II oraz IV wtorek miesiąca w godz. 12.30 – 15.30.
 2. Elżbieta Rosiewicz (terapeuta), I oraz III wtorek miesiąca w godz. 14.30 – 17.30.
 3. Katarzyna Guziewicz (konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie) w każdą środę w godz. 15.15 – 18.15.
 4. Marcin Milkowski (certyfikowany specjalista terapii uzależnień) w każdy czwartej
  od godz.
  15.30 – 17.30.

 

Dla zainteresowanych jest możliwość wcześniejszej rejestracji pod nr telefonu: 89 642 97 75 lub osobiście w pokoju nr 204, II piętro Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Olsztyńska 2.

Punkt konsultacyjny udziela wsparcia:

 • Osobom doznającym przemocy w rodzinie,
 • Świadkom przemocy w rodzinie,
 • Osobom uwikłanym w problem uzależnienia, współuzależnienia i trudnej sytuacji życiowej,
 • Rodzicom i opiekunom dzieci sprawiających trudności opiekuńczo – wychowawcze,
 • Przedstawicielom instytucji i służbom zobowiązanym do udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Rozmiar czcionki
Kontrast