„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” lub „Opieka wytchnieniowa”

Osoby zainteresowane współpracą oraz chęcią udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” lub „Opieka wytchnieniowa” w 2023 roku,  prosimy zgłaszać się osobiście do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie lub poprzez kontakt telefoniczny pod nr 89 642 97 75 (w godz. 7.00-15.00). Zebrane informacje posłużą do opracowania zapotrzebowania w tym zakresie. Informujemy, że gmina Miejska Ostróda planuje aplikować o dofinansowanie w/w działań w zależności od zapotrzebowania.

Podstawa prawna Programu “Opieka wytchnieniowa” i “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.)

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”

Rozmiar czcionki
Kontrast