„APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ”

W dniach 24-25 września 2020r odbyło się szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego „Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” w którym brali udział nauczyciele z Ostródzkich Szkół Podstawowych. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest rekomendowanym programem profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia mającym na celu uczyć dzieci (wiek 8-12lat) optymizmu oraz radzenia sobie z przeciwnościami, stresem. Podczas spotkań kadra była profesjonalnie przygotowywana do realizowania w swoich placówkach programu Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Przyszli realizatorzy wspólnie szkolili się jak rozwijać i kształtować w dzieciach podstawowe umiejętności społeczne i emocjonalne oraz co jest ważne dla zdrowia psychicznego. Przedstawiamy poniżej w formie zdjęć „migawkę” jak przebiegało szkolenie.
Każdy z uczestników zakończył kurs z wynikiem pozytywnym potwierdzonym certyfikatem uprawniającym do realizowania programu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia, w zakresie psychologii pozytywnej, kształtowania optymistycznego stylu wyjaśnienia zdarzeń oraz cech charakteru istotnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Organizatorem Szkolenia był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Trener Pani Elżbieta Górecka – Ośrodek Profilaktyki i Edukacji „LIDER”.

 

*Każdy z uczestników kursu wyraził zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjno marketingowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast